Home

Vítejte na stránkách České sociologické společnosti

Česká sociologická společnost (ČSS) je dobrovolnou organizací odborníků, jejímž cílem je podpořit rozvoj všech aspektů sociologie na celém území a všech regionech ČR, s hlavním důrazem na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro odbornou činnost svých členů, a na reprezentaci české sociologie.

ČSS je kolektivním členem International Sociological Association a European Sociological Association.
Sociální konstruktivismus padesátiletý - VÝZVA PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 29 Listopad 2015 16:11

 Sekce sociologické teorie České sociologické společnosti

vyzývá k zasílání návrhů příspěvků na kolokvium

 

Sociální konstruktivismus padesátiletý

 

V roce 2016 si bude sociologická obec připomínat půlstoletí od vydání jedné z nejcitovanějších publikací moderní sociologické teorie, knihy Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna Sociální konstrukce reality s podtitulem Pojednání o sociologii vědění. Tato práce, jež stála u vzniku nového sociologického paradigmatu, jedinečně představila vztah společnosti a vědomí jednotlivců jako dynamický a „dialektický“ proces toho, jak utváříme a sdílíme porozumění sociální realitě a jak se tento objektivní „vnější“ svět promítá do našeho vědomí. Sociální konstruktivismus významným způsobem ovlivnil nejen sociologickou teorii, ale s větším či menším porozuměním tomu, oč autorům šlo, inspiroval i bádání v mnoha dílčích oblastech: od identity, etnicity či národa přes otázky genderu až po analýzu mediálních obsahů nebo lidské mysli.

 

Sekce sociologické teorie ČSS nyní vyzývá k podávání návrhů příspěvků, které se budou zabývat otázkami sociálního konstruktivismu. Například:

  • Je sociální konstruktivismus stále živou inspirací, nebo se jeho význam vyčerpal?

  • Jak sociální konstruktivismus ovlivnil sociologickou teorii?

  • Jaká je v dnešní sociologii pozice sociálního konstruktivismu?

  • V jakém vztahu je sociální konstruktivismus s dalšími přístupy k sociologii?

  • Co má sociální konstruktivismus společného s konstruktivismem?

  • Proč Berger s Luckmannem neměli rádi etnometodologii?

  • Má sociální konstruktivismus nějaké meze?

 

Návrhy příspěvků v podobě anotace o rozsahu 150–200 slov zasílejte do 20. ledna 2016 na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Předpokládáme, že některé z příspěvků přednesených na kolokviu by se mohly stát základem pro vznik společné publikace.

 

Kolokvium proběhne v pátek 25. března 2016.

 

Za sekci sociologické teorie České sociologické společnosti:

Jakub Mlynář

Miroslav Paulíček

Jiří Šubrt

Aktualizováno Neděle, 29 Listopad 2015 16:15
 
Pozvánka na seminář sekce sociologie náboženství PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Listopad 2015 07:54

 

Sekce sociologie náboženství při České sociologické společnosti a Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

Vás zvou na pracovní seminář

 

Kolektivní paměť v sociologickém studiu náboženství

 

10. prosince 2015, 10:00 hod.

zasedací místnost Ústavu etnológie SAV, Klemensova 19, Bratislava

 

Úvodní příspěvek:

Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc. (FF UK, Bratislava)

Desať rokov po: k možnostiam a úskaliam aplikácie konceptu (kolektívnej) pamäti na interpretáciu náboženských zmien na Slovensku a v Čechách

 

Na semináři přislíbili účast mj. D. Lužný, J. Váně, M. Tížik a T. Bužeková

Moderuje: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

 

Koncept kolektivní paměti vstoupil koncem 70. let razantně na pole evropské sociální vědy a postupně si našel cestu také do sociologie náboženství. V návaznosti na klasické dílo Maurice Halbwachse se jej počátkem 90. let chopila francouzská socioložka Danièle Hervieu-Léger (La Religion pour Memoire, Paris 1993), na kterou úspěšně navázala britská socioložka Grace Davie (Religion in Modern Europe. A Memory Mutates, Oxford 2000). Do česko-slovenského prostředí jej pak uvedla práce Adely Kvasničkové Náboženstvo ako kolektívna pamät: prípad Slovenska a Čiech, od jejíhož vydání v tomto roce uplynulo 10 let. Daný koncept se zdál být inspirativním nástrojem při hledání nových perspektiv pro sociologické studium náboženského vývoje v moderních evropských společnostech. Do jaké míry se tyto naděje naplnily? Existuje zde nadále prostor pro jeho využití v sociologickém výzkumu? A jaký vliv měl tento koncept na českou a slovenskou sociologii náboženství?

 

Svou účast na semináři potvrďte mailem na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript V případě zájmu o aktivní vystoupení zašlete také abstrakt příspěvku (do 200 slov). Termín pro potvrzení účasti (a zasílání abstraktů): 30. 11. 2015. Účast na semináři je bezplatná.


PhDr. Roman Vido, Ph.D.                                                                                                 Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.

Sekce sociologie náboženství ČSS                                                                                    Sociologický ústav SAV

 
Výbor a revizní komise na období 2015-2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 26 Duben 2015 09:09

Výbor České sociologické společnosti pro období 2015-2018


Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. předseda

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. ‒ místopředseda

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.  místopředsedkyně

Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.  vědecký tajemník


 

Další členky a členové výboru:

PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

PhDr. Alena Miltová, CSc. - hospodářka

Doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Doc. Milan Tuček, CSc.

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

PhDr. Kazimír Večerka, CSc.


Kontrolní komise:

Mgr. Michal Kotík

Mgr. Martina Štípková, Ph.D.

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Aktualizováno Středa, 25 Listopad 2015 07:44
 
Dopis členům k návrhu nových stanov PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 19 Prosinec 2014 00:00

Dopis členům MČSS k návrhu nových stanov

Vážené členky a členové,

předkládáme Vám s předstihem návrh nových stanov, které je třeba schválit na Valné hromadě v lednu 2015, abychom vyhověli požadavkům zákona a společnost nově zaregistrovali. Jde o jedinečnou příležitost k provedení několika změn, o kterých mnozí z nás již řadu let uvažovali. Nejde přitom o změny zásadního rázu, které by podstatně měnily poslání a základní cíle naší společnosti: vycházejí spíše ze snahy o zajištění jejího hladkého chodu, kontinuity práce i její jisté „čitelnosti", ať už jde o zájemce z Česka, nebo ze zahraničí.

 

Aktualizováno Sobota, 20 Prosinec 2014 16:40
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Vytvořeno Jeseniky.org 2009 v Joomla!. Platné XHTML a CSS.