Home

Vítejte na stránkách Masarykovy české sociologické společnosti

Masarykova česká sociologická společnost (MČSS) je dobrovolnou organizací odborníků, jejímž cílem je podpořit rozvoj všech aspektů sociologie na celém území a všech regionech ČR, s hlavním důrazem na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro odbornou činnost svých členů, a na reprezentaci české sociologie.

MČSS je kolektivním členem International Sociological Association
Kolokvium sekce sociologické teorie PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 17 Listopad 2014 13:35

Masarykova česká sociologická společnost při AV ČR

sekce sociologické teorie

 

vás zve na kolokvium

 

Člověk v teoretické perspektivě sociálních věd:

 

Interdisciplinární kolokvium teoretické sekce Masarykovy české sociologické společnosti

 

Kolokvium se koná v pátek 5. 12. 2014 od 9:00 v budově Hollaru, v posluchárně 212,

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

 

PROGRAM KOLOKVIA

 

9.00 – 10.40

Jiří Šubrt: Lidský jedinec v perspektivě sociologické teorie

Miroslav Hroch: Místo člověka v úvahách historika

Vít Horák: Homo sociologicus jako osud sociologie

Jiří Kučírek: Hledání alternativ nového zakotvení sociálních věd v pojetí G. Batesona a Humberta R. Maturany: ontologická biologie a kybernetická epistemologie

 

10.40 – 11. 00 přestávka na kávu

 

11.00 – 12.40

Marek Skovajsa: O jedné významné nepřítomnosti: koncept role v kulturní sociologii

Lucie Cviklová: Odlišnosti ohledně vztahu jednotlivce a společnosti v různých kulturních okruzích

Jan Kapusta: Přehodnocení moci společnosti a jedince v antropologii: ontologický relativismus a žitý svět každodennosti

Jakub Rákosník: Struktura a jednání v moderní sociální historiografii

 

12.40 – 14.00 přestávka na oběd

 

14.00 15.40

Nicolas Maslowski: Velcí Čechové: jak vstupují do kolektivní paměti

Miroslav Paulíček: Homo sociologicus v umění

Jakub Mlynář: Jak vzniká „já“ a „my“? Antropologická reflexivita, identifikace a kategorizace

Josef Kasal: Fotbalový fanoušek, jeho role a motivace: k možnostem sociální pedagogiky v prevenci fotbalového násilí"

 

15.40 – 16.00 přestávka na kávu

 

16.00 – 17.00 setkání zájemců o činnost sekce sociologické teorie při MČSS

Aktualizováno Pondělí, 17 Listopad 2014 13:43
 
Call for Papers - Panel sekce Sociologie medicíny, zdraví a nemoci PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 02 Listopad 2014 15:17

Call for Papers

Panel sekce Sociologie medicíny, zdraví a nemoci

 

Výroční konference MČSS

paměť sociologie - paměť společnosti“

15. - 16 ledna 2015 v Praze

 

 

Vývoj sociologie medicíny v České republice

 

V průběhu posledních třiceti let se v české sociologii ustavuje specializace sociologie medicíny. Výzkumně toto zaměření pokrývá témata týkající se procesu medikalizace, hranic zdraví a nemoci, biomedicíny jako instituce, vztahy lékařů a pacientů, přístupy k péči či zdravotnictví.

 

Otázky, které si socioložky a sociologové medicíny kladou, jsou například tyto:

 

 • Jakými mechanismy se reprodukují nerovnosti, moc a bezmoc na poli zdraví a nemoci, biomedicíny a věd o člověku nebo v systému českého zdravotnictví?

 • Jaká je symbolická a praktická pozice medicíny (biomedicíny, CAM, etnomedicíny) v českém kontextu posledních 30 let a jak se proměnila?

 • Jak lze rozumět novým vyjednáváním hranic mezi zdravím a nemocí, smrtí a životem, laiky a experty?

 • A jak může k porozumění těmto jevům přispět sociologie medicíny?

 

Doporučujeme zaměřit příspěvky zejména na oblasti nastíněné níže, jakkoli se těšíme i na zajímavé tematické prezentace mimo jejich rámec.

 

 1. Teoretická a metodologická východiska sociologie medicíny – historie a současnost

 2. Národní trendy v sociologii zdraví a medicíny od roku 1990

 3. Krize identity: její reflexe v sociologii medicíny a zdraví

 4. Medicína jako instituce sociální kontroly

 5. Sociální vzorce ve zdraví a nemoci: gender, etnicita, věk

 6. Nerovnosti ve zdraví: možnosti a limity jejich řešení

 7. Chronické onemocnění a postižení jako stigma

 8. Sociologie těla – vztah k sociologii medicíny a zdraví

 9. Proměny lékařských i nelékařských profesí v průběhu času

 

Uvítáme příspěvky, které rozvinou debatu na tato a související témata.

Informace o konferenci a formulář Call for Papers je zde:

http://www.ceskasociologicka.org/index.php/akce-mss/369-vyroni-konference-mss-a-svolani-valneho-shromadni-v-ledna-2015

Deadline MČSS na přihlášení abstraktů je 20. listopadu 2014, kontakt a formát dle instrukcí a pokynů z webové stránky MČSS.

 
Dvě pozvánky na Gellnerovský seminář PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 02 Listopad 2014 15:10

GELLNEROVSKÝ SEMINÁŘ

 

Česká asociace pro sociální antropologii

& Masarykova česká sociologická společnost

a dne 30. října ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Vás srdečně zvou na

145. a 146. Gellnerovský seminář

(založený Jiřím Musilem a Petrem Skalníkem v roce 1998)

 

ČTVRTEK 30. ŘÍJNA 2014 OD 16.30 HODIN

místnost Masaryk, 4. patro hlavní budovy New York University v Praze

Malé náměstí 2, Praha 1 – Staré Město (vchod z náměstí)

vystoupí: Hana Červinková

Paměť, dědictví a městský marketing v neoliberální éře

 

ČTVRTEK 27. LISTOPADU 2014 OD 16.30 HODIN

místnost Havel (dříve Richter), vedlejší budova New York University v Praze

Malé náměstí 11, Praha 1 – Staré Město (vchod z pasáže)

vystoupí: Daniela Pěničková

Od Herberta Meada k Veeně Das: Emoce a morálka v psychologické antropologii

 

Zdeněk UHEREK, v. r., Alena MILTOVÁ, v. r., Daniela PĚNIČKOVÁ, v. r.

 

Anotace a informace o autorkách v příloze.

Aktualizováno Neděle, 02 Listopad 2014 15:17
 
Výroční konference MČSS a svolání valného shromáždění v lednu 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Sobota, 11 Říjen 2014 08:15

Výroční konference MČSS a svolání valného shromáždění v lednu 2015

 

 

Výroční konference MČSS a valné shromáždění se budou konat 15. a 16. ledna 2015 v Praze.

 

Pro přihlášení použijte přihlášku na 3. straně přiloženého dokumentu. Přihlašují se i ti, kteří nebudou vystupovat s příspěvkem na konferenci! Přihlášky zasílejte do 20. 11. 2014 Jiřímu Vinopalovi na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Jen přihlášení účastníci budou mít nárok na společné služby.

 

Vložné:

členové MČSS (pracující): 500 Kč; nepracující, senioři: 200 Kč; studenti: zdarma; ostatní: 600 Kč 

 

Věnujte pozornost přiloženému dokumentu, který obsahuje

 

* předběžné schéma časového rozvrhu konference

* připravované tematické bloky a informace o jejich garantech

* předběžný program valného shromáždění

* informace o přihlášení a vložném

 

Přípravný výbor konference: Hynek Jeřábek, Jiří Vinopal, Jiří Šubrt, Miroslav Paulíček a Alena Miltová

Aktualizováno Sobota, 11 Říjen 2014 08:25
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3

Vytvořeno Jeseniky.org 2009 v Joomla!. Platné XHTML a CSS.